Open dagen

Een open dag zoals je die misschien gewend bent, kan door de Coronacrisis helaas niet doorgaan. Wel bieden alle scholen alternatieve mogelijkheden om je toch te helpen met het maken van jouw studiekeuze en om kennis te maken met de school. Alle scholen bieden...

Schoolbezoek en corona

Langzaam gaan de scholen weer open nu de corona-maatregels iets verruimd zijn. De uitvoering hiervan ligt bij scholen, ouders en leerlingen/studenten. Hier een paar praktische zaken. Deze zijn van toepassing voor leerplichtige kinderen/jongeren in alle vormen van...

Verkenning mogelijke samenwerking Friesland College en ROC Friese Poort

De Colleges van Bestuur van ROC Friese Poort en het Friesland College hebben de afgelopen periode verkennende gesprekken gevoerd over de wederzijdse verwachtingen bij een dergelijk vooronderzoek. Geconcludeerd is dat het in het belang van de regio én van de beide...