Schoolbezoek en corona

Langzaam gaan de scholen weer open nu de corona-maatregels iets verruimd zijn. De uitvoering hiervan ligt bij scholen, ouders en leerlingen/studenten. Hier een paar praktische zaken. Deze zijn van toepassing voor leerplichtige kinderen/jongeren in alle vormen van...

Verkenning mogelijke samenwerking Friesland College en ROC Friese Poort

De Colleges van Bestuur van ROC Friese Poort en het Friesland College hebben de afgelopen periode verkennende gesprekken gevoerd over de wederzijdse verwachtingen bij een dergelijk vooronderzoek. Geconcludeerd is dat het in het belang van de regio én van de beide...
ROC Friese Poort wil studenten uit de auto en zet in op CO2-neutraal

ROC Friese Poort wil studenten uit de auto en zet in op CO2-neutraal

ROC Friese Poort wil dat studenten minder vaak met de auto naar school komen en dat personeel meer thuis werkt of meer met het openbaar vervoer reist. De school zet in op volledig CO2-neutraal onderwijs over tien jaar. Het reizen tussen huis en school levert zoveel...
Corona en onderwijs

Corona en onderwijs

Corona Iedereen merkt de beperkingen door corona. Gelukkig kunnen de meeste kinderen naar school. Soms gaat dit moeilijk doordat corona toch ergens de kop opsteekt. Dichte scholen Sommige scholen gaan helemaal of voor een deel dicht omdat leerkrachten getest moeten...

Open dagen

Vanwege het Corona-virus gaan veel voorlichtingsactiviteiten niet door, daarom zijn er aangepaste en/ of online activiteiten bedacht om de toekomstige studenten te informeren en inspireren. Kijk voor de details op de volgende links: ROC de Friese Poort Online Open...