Overdrachtskalender VO – MBO Friesland

De overdrachtskalender is in onderling overleg ontwikkeld door de Samenwerkingsverbanden VO, de MBO’s, de provinciale decanenvereniging en het RMC. Bij een tussentijdse overgang van een leerling van het VO naar het MBO, vindt overleg en informatieoverdracht plaats...

Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)

Sinds 2018 wordt landelijk een zelfde methode gevolgd in de voorkoming en bestrijding van schoolverzuim. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS). Naast het nastreven van een landelijk gelijkvormige aanpak, heeft de MAS ook he doel...

MBO Rebound

Wanneer je op het Friesland College of ROC Friese Poort zit en het lukt even niet op je opleiding, dan kan MBO Rebound Fryslân dé plek voor jou zijn. De activiteiten zijn bedoeld zodat jij kunt ontwikkelen om daarna weer een opleiding te kunnen volgen. Het programma...

Verwijsindex Fryslân

De Verwijsindex Fryslân (ViF) is een digitaal contactinstrument voor professionals, betrokken bij kinderen/jeugdigen van 0 tot 23 jaar en/of hun ouders. Professionals (gebiedsteammedewerkers, onderwijs, kinderopvang, leerplicht, thuiszorg, GGZ, JGZ, jeugdhulp, enz.)...

RMC consultatieteam

Het consultatieteam van de RMC regio Friesland Noord biedt de mogelijkheid om casussen te bespreken/advies te geven om vervolgstappen met de jongere te maken. Jongeren met problematiek (leeftijd 16 -27 jaar) hebben soms extra ondersteuning nodig als de reguliere...

Back to school

De jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie zijn in beeld en worden gemonitord door de RMC. Dit is inclusief de leerlingen afkomstig van vso, pro en isk. De centrumgemeente van de arbeidsmarktregio en de contactgemeenten van de RMC maken afspraken over de...