Back to school

De jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie zijn in beeld en worden gemonitord door de RMC. Dit is inclusief de leerlingen afkomstig van vso, pro en isk. De centrumgemeente van de arbeidsmarktregio en de contactgemeenten van de RMC maken afspraken over de...

Take the next step

De maatregel richt zich op alle overstap momenten van jongeren met als doel een sluitende aanpak te hanteren. De ondersteuning is maatwerk, omdat de ondersteuningsbehoefte van de jongeren zeer divers is. Het gaat hierbij niet om taken over te nemen van andere...

Stay in school

Op het vo en mbo wordt aan de doelgroep extra ondersteuning binnen het lesprogramma c.q. een traject buiten de klas aangeboden. Dit traject bestaat uit een gecombineerd programma van onderwijs, zorg en hulpverlening. De jongere blijft ingeschreven op de school  en zal...