Take the next step

De maatregel richt zich op alle overstap momenten van jongeren met als doel een sluitende aanpak te hanteren. De ondersteuning is maatwerk, omdat de ondersteuningsbehoefte van de jongeren zeer divers is. Het gaat hierbij niet om taken over te nemen van andere...

Stay in school

Op het vo en mbo wordt aan de doelgroep extra ondersteuning binnen het lesprogramma c.q. een traject buiten de klas aangeboden. Dit traject bestaat uit een gecombineerd programma van onderwijs, zorg en hulpverlening. De jongere blijft ingeschreven op de school  en zal...

Thuiszittersaanpak

Verzuim Als een jongere na vier weken afwezigheid op school nog steeds afwezig blijft, wordt de jongere aangemerkt als thuiszitter. Hieraan vooraf gaat vaak een periode of periodes van verzuim. De jongere is veelal al in beeld bij de leerplichtambtenaar....