Contact met RMC Friesland Noord

De RMC regio Friesland Noord bestaat uit de gemeenten Ameland, Dantumadiel, Harlingen, Leeuwarden, Noard East Fryslân, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke.

De leerplichtambtenaren en RMC traject coördinatoren werken samen met het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs voor de jongeren in deze gemeenten. Dit doen ze in afstemming met:

  • Participatiewet (De Dienst Noardwest Fryslân, Werk- Leerbedrijf NoardEast Fryslân (NEF) en Jongerenteam gemeente Leeuwarden)
  • Jeugdexpertteam (JET) Leeuwarden en
  • wijk/gebiedsteams Jeugdwet en Wet Maatschappelijke Opvang (WMO)

Ben je benieuwd wat de RMC voor je kan doen? Neem contact met ons op of plan een kennismakingsgesprek met een trajectbegeleider. Samen bepalen we wat jouw plan van aanpak wordt. De trajectbegeleider ondersteunt je bij de uitvoering van het plan van aanpak.

neem contact op