Wie is wie bij RMC Friesland Noord

Contactpersonen in de regio RMC Friesland Noord

De leerplichtambtenaren: Primair en Voortgezet onderwijs

 

Gemeenten Noardeast Fryslân en Dantumadiel

 • Berber Nijholt
 • Janneke Plantinga
 • Gea Koop

Gemeente Leeuwarden

 • Bas Kalkman
 • Alie van Keulen
 • Barbel van Faassen
 • Melita Gooswit

Gemeente Waadhoeke

 • Sandra Smids
  (let op! Alleen te bereiken via gemeente Leeuwarden)

Gemeenten Harlingen, Vlieland en Terschelling

 • Judith van der Veen

Gemeenten Ameland en Schiermonnikoog

 • Erica Faber

De leerplichtambtenaren: MBO Onderwijs

 

Friesland College

 • Mufida Feenstra-Zondringa
 • Baukje van der Hout

ROC Friese Poort

 • Jan Bilker
 • Baukje van der Hout

Nordwin College

 • Baukje van der Hout

NOVA College

 • Jan Bilker

De RMC traject coördinatoren (alle gemeenten)

 

Friesland College

 • Antje van der Velde
 • Anita Beekhuizen

ROC Friese Poort

 • Baukje de Jager
 • Anita Beekhuizen

Nordwin College

 • Anita Beekhuizen
 • Baukje de Jager

Overige scholen

 • Baukje de Jager 

Noardeast Fryslan/Dantumadiel

 • Baukje de Jager
 • Gretha van der Ploeg

Waadhoeke/Harlingen

 • Antje van der Velde
 • Anita Beekhuizen

Regionale administratie

 • Sjoeke van Dijk
 • Rigtje Zijlstra
 • Janna Baarda
 • Lindy Witteveen

Senior leerplicht en RMC

 • Nicolette van der Hoek

RMC coördinator

 • Ingrid Visser

neem contact op