Gemeente Leeuwarden

Contactpersoon Naam Achternaam
Telefoon: 058 123 45 67

Ameland

Contactpersoon Naam Achternaam
Telefoon: 058 123 45 67

Harlingen

Contactpersoon Naam Achternaam
Telefoon: 058 123 45 67

Schiermonnikoog

Contactpersoon Naam Achternaam
Telefoon: 058 123 45 67

Noard East Fryslân

Contactpersoon Naam Achternaam
Telefoon: 058 123 45 67

Dantumadiel

Contactpersoon Naam Achternaam
Telefoon: 058 123 45 67

Terschelling

Contactpersoon Naam Achternaam
Telefoon: 058 123 45 67

Vlieland

Contactpersoon Naam Achternaam
Telefoon: 058 123 45 67

Waadhoeke

Contactpersoon Naam Achternaam
Telefoon: 058 123 45 67

Over RMC Friesland Noord

​De RMC regio Friesland Noord bestaat uit de gemeenten Ameland, Dantumadiel, Harlingen, Leeuwarden, Noard East Fryslân, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke.

Leerplichtwet

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar zijn kwalificatie plichtig. Dit betekent dat ze verplicht zijn een startkwalificatie te halen.

Kwalificatieplicht

Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2). De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren in het praktijkonderwijs of die onderwijs gevolgd hebben in de uitstroomprofielen arbeid of dagbesteding op het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

RMC wetgeving

Wanneer je tussen de 12 en 23 jaar bent en zonder een startkwalificatieniveau (minimaal een diploma op vwo, havo of mbo 2 niveau) het onderwijs verlaat, probeert het RMC ervoor te zorgen dat je via een geschikt onderwijs- of arbeidstraject alsnog een startkwalificatie haalt.
Lees verder »

Leerlingenvervoer gemeente Leeuwarden

Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, dan komt u in bepaalde gevallen in aanmerking voor een bijdrage in de reiskosten of aangepast vervoer. Kijk op de volgende website voor meer informatie:
https://www.leeuwarden.nl/nl/leerlingenvervoer

Participatiewet (tot 27 jaar) gemeente Leeuwarden

Volg je op dit moment geen opleiding of heb je (tijdelijk) geen werk? Heb je hierdoor te weinig geld om van rond te komen? Dan kom je misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering.
<hoe dan? Link naar aanvraag?>

neem contact op

Over RMC/Over ons: ik verwacht dat dit over de organisatie gaat, dus over jullie. Maar het gaat grotendeels over wat jullie doen, dus over het beleid, de wetgeving en de uitvoering daarvan.

Voorstel: alle inhoudelijke, wettelijke en beleidstekst naar ‘Wat doen wij’.

‘Wat doen wij’ samenvoegen met ‘Wat is de RMC’ en deze gehele content hernoemen naar ‘De RMC’

‘De RMC’ in de hoofdnavigatie plaatsen tussen Sociale Kaart en Contact