Beeld Over RMC Friesland Noord

Wat is de RMC?

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

De leerplichtambtenaren en RMC traject coördinatoren werken samen met het primair, – voortgezet en – middelbaar beroepsonderwijs voor de jongeren in deze gemeenten (in afstemming met: Participatiewet (De Dienst Noardwest Fryslân, Werk- Leerbedrijf Noardeast Fryslân (NEF), Jongerenteam gemeente Leeuwarden) Jeugdexpertteam (JET) Leeuwarden en wijk/gebiedsteams Jeugdwet en Wet Maatschappelijke Opvang (WMO).

RMC wetgeving

Wanneer je tussen de 12 en 23 jaar bent en zonder een startkwalificatieniveau (minimaal een diploma op vwo, havo of mbo 2 niveau) het onderwijs verlaat, probeert het RMC ervoor te zorgen dat je via een geschikt onderwijs- of arbeidstraject alsnog een startkwalificatie haalt.
Lees verder »

Leerlingenvervoer gemeente Leeuwarden

Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, dan komt u in bepaalde gevallen in aanmerking voor een bijdrage in de reiskosten of aangepast vervoer. Kijk op de volgende website voor meer informatie:
leeuwarden.nl/leerlingenvervoer

Participatiewet (tot 27 jaar) gemeente Leeuwarden

Volg je op dit moment geen opleiding of heb je (tijdelijk) geen werk? Heb je hierdoor te weinig geld om van rond te komen? Dan kom je misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering.
Hier kan je meer lezen over de participatiewet.

Leerplichtwet

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar zijn kwalificatie plichtig. Dit betekent dat ze verplicht zijn een startkwalificatie te halen.

Kwalificatieplicht

Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2). De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren in het praktijkonderwijs of die onderwijs gevolgd hebben in de uitstroomprofielen arbeid of dagbesteding op het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

neem contact op