jongeren tot 18

In Nederland heb je als kind recht op onderwijs en recht op ontwikkeling. Je valt onder de Leerplichtwet wanneer je tussen 5 en 18 jaar bent. Wat betekent dit allemaal?

jongeren 18+

Wanneer je ouder bent dan 18 jaar, hoef je niet meer verplicht naar school. Maar als je tussen de 18 en 23 jaar bent en van school gaat zonder startkwalificatie, meldt de school dit wel bij de gemeente. Wil je weten hoe dit werkt?

niet meer naar school

Het kan zo zijn dat het volgen van een opleiding op een bepaald moment in jouw leven niet lukt. Je wilt dan bijvoorbeeld een tussenjaar nemen om aan jezelf te werken of om aan het werk te gaan. Ook hierin kan de RMC-trajectbegeleider met jou meedenken.

neem contact op

we zijn er voor jou

RMC Friesland Noord zet zich in om schoolverzuim tegen te gaan en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Heb je hierbij ondersteuning nodig? Dan zijn we er voor jou!

contact? met wie?

Loop je vast en je benieuwd wat de RMC voor je kan doen? Met wie moet je dan contact opnemen?