Startkwalificatieplicht voor 18 tot 23 jaar

Ben je tussen de 18 en 23 jaar en heb je nog geen startkwalificatie behaald, dan val je onder de Startkwalificatieplicht. Dit valt niet meer onder de Leerplichtwet, maar het is belangrijk dat je alsnog je startkwalificatie behaalt. Gemeenten, onderwijsinstellingen en werkgevers doen er alles aan, bijvoorbeeld via de beroepsbegeleide leerweg (BBL) om jou een startkwalificatie te laten halen.

Afwezigheid school

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, dan teken je zelf een onderwijsovereenkomst op school. Hier staan afspraken in over het naar school gaan. Wanneer jij je hier niet aan houdt, ben je ongeoorloofd afwezig. Je kunt dan worden uitgeschreven op school en je studiefinanciering kan worden stopgezet.

Je bent ongeoorloofd afwezig wanneer je:

  • Te laat komt;
  • Als je afwezig bent zonder (geldige) reden of vrijstelling;
  • Als je je ongeoorloofd ziek meldt.

neem contact op