Jonge vrouw die achter de bar staat

Werk en inkomen

Het kan zo zijn dat het volgen van een opleiding op een bepaald moment in jouw leven niet lukt. Je wilt dan bijvoorbeeld een tussenjaar nemen om aan jezelf te werken of om aan het werk te gaan. Ook hierin kan de RMC-trajectbegeleider met jou meedenken.

Het kan ook zo zijn dat jij je hoogst haalbare diploma (nog geen startkwalificatie) al hebt behaald en je nu op zoek bent naar werk. Wellicht heb je extra ondersteuning nodig bij het vinden van een passende baan en op de werkvloer. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

Schulden en dan?

Heb je schulden? Samen met schuldhulpverlening ga je op zoek naar oplossingen. Kijk op de volgende website voor meer informatie: leeuwarden.nl/schuldhulpverlening

Informatie Participatiewet

De Participatiewet is de wet op grond waarvan je recht kunt hebben op een bijstandsuitkering. Het is een regeling voor werk en inkomen voor iedereen die (gedeeltelijk) kan werken. Wanneer je als jongere tussen de 18 en 27 jaar een bijstandsuitkering aan wilt vragen, dan geldt er een zoekperiode van vier weken. Via de website www.werk.nl kan jij je melden. Na het melden start jouw zoekperiode van vier weken. In deze zoekperiode van vier weken ga je zoeken naar een opleiding of naar werk. Heb jij na deze vier weken geen werk of opleiding gevonden? Dan ontstaat de mogelijkheid om de bijstandsuitkering aan te vragen.

Lukt het jou (op dit moment) niet om een opleiding te volgen of een baan te vinden? Dan kan jij een aanvraag indienen voor een bijstandsuitkering. We ondersteunen jou om weer terug naar school te gaan of werk te vinden.

Voor jongeren onder de 27 jaar geldt de scholingsplicht. Dit betekent dat als jij in staat bent om een opleiding te volgen en je nog recht hebt op studiefinanciering, je daar gebruik van moet maken. Inwoners van de gemeente Leeuwarden kunnen tevens gebruik maken van beroepen- en capaciteistentests (NOA).

NOA-test (studiekeuze)

Zodra jij je meldt voor een bijstandsuitkering bij de gemeente Leeuwarden, moet er onderbouwd worden of je hier recht op hebt. Daarin moet ook worden beoordeeld of je nog terug naar school kunt. Door middel van testen krijg je een scholingsonderzoek. De uitkomsten van deze testen worden met jou besproken. Daarna wordt advies uitgebracht over jouw leerbaarheid.

Route Arbeid

Heb je moeite met het vinden van een baan of dagbesteding? Dan kunnen we jou ondersteuning bieden. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

Ik heb een vraag

Hoe kan ik in contact komen en/of hulp krijgen bij  problemen? Wie moet ik hebben? Kan ik een mail sturen of bellen?

neem contact op