Jonger dan 18? Dan ben je leerplichtig of kwalificatieplichtig

Alle kinderen in Nederland gaan naar school. Daar heb je recht op, maar het is ook verplicht. Het recht op onderwijs is geregeld in de Leerplichtwet. Hieronder lees je wat dit voor jou betekent.

Leerplicht en kwalificatieplicht

Als je tussen 5 en 16 jaar oud bent, ben je leerplichtig. Tussen 16 en 18 jaar ben je kwalificatieplichtig. Dit betekent dat je verplicht bent een startkwalificatie te halen: een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). Doe je praktijkonderwijs of volg je onderwijs in de uitstroomprofielen arbeid of dagbesteding op het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), dan ben je vrijgesteld van de kwalificatieplicht.

Kinderen tussen 5 en 16 jaar: leerplicht

Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Maar zij vallen dan nog niet onder de leerplicht. De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat je 5 jaar oud bent geworden. Vanaf dat moment zijn je ouders (of verzorgers) strafbaar als zij jou thuishouden.

Inschrijven op school

Jouw ouders of verzorgers moeten jou inschrijven op een school. Je moet ook echt naar die school gaan. Deze afspraken staan in de Leerplichtwet.

Vrijstelling van de leerplicht

Soms kan je kort vrijstelling krijgen van de verplichting om naar school te gaan. Dit is altijd een uitzondering. Denk aan een begrafenis of een huwelijk of een verhuizing.

Het kan ook voorkomen dat je door lichamelijke of psychische oorzaken helemaal niet naar school kan. Als dat speelt, kunnen je ouders vrijstelling aanvragen bij de leerplichtambtenaar.

Einde leerplicht

De leerplicht duurt tot het einde van het schooljaar waarin je 16 wordt. Na je 16e verjaardag moet je het schooljaar altijd afmaken. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Ben je minimaal twaalf hele schooljaren naar school geweest, dan heb je geen leerplicht meer. Een groep overslaan op de basisschool telt ook mee als volledig schooljaar.

Kwalificatieplicht voor jongeren van 16 en 17

Als de leerplicht is afgelopen en je hebt nog geen diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger) op zak, dan moet je nog naar school om deze startkwalificatie te halen. Dit heet kwalificatieplicht. Heb je je startkwalificatie gehaald, dan hoef je niet meer naar school. De kwalificatieplicht stopt als je 18 jaar wordt.

Doe je praktijkonderwijs of volg je onderwijs in de uitstroomprofielen arbeid of dagbesteding op het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), dan ben je vrijgesteld van de kwalificatieplicht. Streven is om je te laten uitstromen naar een passende dagbesteding of werkplek. Tot die tijd blijf je gewoon naar school gaan. Zolang je op school staat ingeschreven ben je verplicht daar naartoe te gaan.

Als kwalificatieplichtige jongere moet je volledig dagonderwijs volgen. Je mag dus niet voltijd werken. Volg je een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo? Dan mag je leren en werken combineren.

Waarom kwalificatieplicht?

Het doel van de kwalificatieplicht is om schooluitval van jongeren tegen te gaan en jouw kansen om werk te vinden te vergroten.

neem contact op