Schoolbezoek en corona

5 mrt 2021

Langzaam gaan de scholen weer open nu de corona-maatregels iets verruimd zijn. De uitvoering hiervan ligt bij scholen, ouders en leerlingen/studenten. Hier een paar praktische zaken. Deze zijn van toepassing voor leerplichtige kinderen/jongeren in alle vormen van onderwijs (Primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs)

BLIJF BIJ KLACHTEN THUIS! De verruimde coronaregels zijn alleen mogelijk als iedereen zich houdt aan de algemene coronaregels. Kijk hiervoor op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 . Denk er aan uw dochter/zoon bij klachten ziek te melden op school.

De school stelt het rooster vast. Dit is ook zo met de beperkte opening van scholen. Leerlingen/studenten volgen dit rooster. Dit betekent dat school bepaalt wanneer uw dochter of zoon welkom is op school. Voor scholen is dit natuurlijk een hele puzzel. En voor u zelf als gezin kan het ook een hele puzzel zijn waarin (alweer) een beroep op uw flexibiliteit wordt gedaan.

Regel is dat het rooster gevolgd wordt; zo staat dit ook in de leerplichtwet. Als dit tot grote problemen leidt, is het fijn als u hier in overleg met de schooldirecteur uit komt.

Helaas kan het rooster weer gewijzigd worden. De coronaregels kunnen veranderen. Of het kan gebeuren dat er op of rondom school een toename van besmettingen is. Dan moet school het rooster aanpassen of zelfs de school tijdelijk sluiten. Dit is vervelend maar het is natuurlijk belangrijk voor de gezondheid van leerlingen/studenten, personeel en gezinnen.

Sommige situaties vragen om een individuele aanpak. Bij leerlingen/studenten met een kwetsbare gezondheid, of bij gezinsleden met een kwetsbare gezondheid, kunnen de risico’s van corona extra groot zijn. Misschien laat u uw dochter of zoon dan liever niet naar school gaan. Dan is overleg met uw arts en school van belang. De arts kan het gevaar inschatten. De school kan misschien aanpassingen doen waardoor schoolbezoek wel mogelijk is. De school kan zich hierbij ook laten adviseren door de schoolarts. Doel is steeds dat kinderen wel naar school komen. Maar als dat niet verantwoord is, dan kan school – na het genoemde overleg –onderwijs geven op afstand. Hierover kunt u dan afspraken met school maken.

Het kan zijn dat u het niet eens bent met beslissingen van school. Als u er ook na overleg met de directeur niet uit komt, verwijzen we naar de klachtenprocedure. Die staat in de schoolgids. Een klacht klinkt onprettig maar deze procedure helpt om op een zakelijke manier tot een goede oplossing te komen. Natuurlijk willen we allemaal dat alle kinderen/jongeren weer snel en zo veel mogelijk naar school kunnen.