Professionals RMC Friesland Noord

Hier vindt u als professional informatie over de actielijnen en regionale afspraken van de RMC regio Friesland Noord.

Actielijnen

In de provincie Friesland is gekozen om gezamenlijk vanuit de drie RMC regio’s vanuit gemeenten en scholen in te zetten op gezamenlijke doelstellingen en uitgangspunten om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. De volgende actielijnen zijn hierbij van toepassing:

Procedures/formulieren

In de RMC Friesland Noord gebruiken we verschillende formulieren. Op deze pagina zijn de volgende formulieren beschikbaar:

Regionale afspraken

Er zijn een aantal regionale afspraken gemaakt ter voorkoming van verzuim, overdracht van VO naar MBO en de ondersteuning van kinderen en jongeren. Hierbij een korte uitleg per thema. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

De Friese uitgangspunten:

  • Alle jongeren zijn bij verzuim of schooluitval in beeld.
  • Jongeren in een kwetsbare positie worden tot de leeftijd van 23 jaar dan wel tot het behalen van een startkwalificatie gemonitord en waar nodig begeleid. Jongeren uit het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs worden begeleid naar werk of dagbesteding.
  • Begeleiding is er bij de overstap momenten tussen school, gemeenten en werk.
  • Er is een éénduidige werkwijze ‘aanpak verzuim 18’.
  • Activiteiten van het onderwijs vanuit de maatregelen ‘Stay in school’ en ‘Take the next step’ zijn, voor zover mogelijk, voor alle jongeren beschikbaar ongeacht hun woonplaats.
  • Gemeenten en onderwijsinstellingen werken zoveel mogelijk gelijk waarbij het volgende principe geldt: ‘lokaal wat kan, provinciaal wat moet’.

Jongeren die zonder startkwalificatie aan het werk gaan worden gestimuleerd om een BBL-opleiding te volgen. Hierop worden ook hun werkgevers aangesproken