Back to school

27 okt 2020

De jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie zijn in beeld en worden gemonitord door de RMC. Dit is inclusief de leerlingen afkomstig van vso, pro en isk. De centrumgemeente van de arbeidsmarktregio en de contactgemeenten van de RMC maken afspraken over de samenwerking als het gaat om de toeleiding naar werk als school niet mogelijk is.

Activiteiten

  • De jongeren worden in beeld gebracht
  • De jongeren worden maandelijks gemonitord
  • De jongeren worden regelmatig benaderd bij het geen contact kunnen krijgen en/of nog niet   toe zijn aan een vervolg
  • De vervolgacties zijn gericht op begeleiding naar school, (gesubsidieerd) werk, dagbesteding of zorg. Het uitgangspunt is maatwerk

RMC regio Friesland Noord:
RMC consultatieteam bij meervoudige problematiek, S-team, inzet voor oud vsv-ers (jongeren die al langer dan een jaar van school zijn)