Stay in school

27 okt 2020

Op het vo en mbo wordt aan de doelgroep extra ondersteuning binnen het lesprogramma c.q. een traject buiten de klas aangeboden. Dit traject bestaat uit een gecombineerd programma van onderwijs, zorg en hulpverlening. De jongere blijft ingeschreven op de school  en zal meestal hier blijven of terugkeren in plaats van voortijdig uit te vallen. Extra begeleiding kan het maatschappelijk functioneren en de kans op het halen van een startkwalificatie versterken. De jongere leert bewust keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen gedrag. Hiermee wordt zo veel mogelijk voorkomen dat jongeren voortijdig uitvallen.

RMC regio Friesland Noord:
Thuiszittersaanpak VO Samenwerkingsverband Fryslân Noard, MBO rebound, School als vindplaats VO en MBO, School als werkplaats, interne zorgstructuur scholen.