Take the next step

27 okt 2020

De maatregel richt zich op alle overstap momenten van jongeren met als doel een sluitende aanpak te hanteren. De ondersteuning is maatwerk, omdat de ondersteuningsbehoefte van de jongeren zeer divers is. Het gaat hierbij niet om taken over te nemen van andere disciplines, maar vooral om de overstap te begeleiden en zo nodig andere disciplines eerder in te zetten.

Activiteiten die onder Take the next step vallen zijn:

  • Het uitvoeren van de overdrachtskalender vo-mbo Friesland met een sluitende warme overdracht.
  • Het verbeteren van samenwerkingsafspraken tussen vo en mbo-onderwijs.
  • Het creëren van een sluitende warme overdracht tussen school, gemeenten en werk.
  • Begeleiding gedurende de overstap van jongeren in een kwetsbare positie.

In samenwerking met de jongere zoekt het RMC met partners binnen onderwijs en zorg naar de meest optimale opleidings- en zorgmogelijkheden (zgn. onderwijs-zorgarrangementen). Een grondige intake en de mogelijkheid tot doorverwijzingen naar alle regionale voorzieningen is hierbij belangrijk. De trajectbegeleider bij RMC blijft de jongeren volgen tot de startkwalificatie of de leeftijd van 23 is behaald. Hierbij is zowel ouderbetrokkenheid als betrokkenheid bij het leertraject van de jongere belangrijk.

RMC regio Friesland Noord:
Multidisciplinaire teams (Jongerenteam Leeuwarden), Pilot Kwint voor geslaagden Entree/MBO 2, route arbeid Pro/Vso/Entree (impuls Baankansen), Pilot Praktijkleren.