MBO Rebound

4 nov 2020

Wanneer je op het Friesland College of ROC Friese Poort zit en het lukt even niet op je opleiding, dan kan MBO Rebound Fryslân dé plek voor jou zijn. De activiteiten zijn bedoeld zodat jij kunt ontwikkelen om daarna weer een opleiding te kunnen volgen.

Het programma wordt afgestemd op jouw behoefte in overleg met de opleiding en hulpverlening. Aanmelding gaat via de contactpersoon MBO Rebound Fryslân van jouw school. In overleg met de leerplichtambtenaar en/of de RMC vindt doorverwijzing naar MBO Rebound Fryslân plaats.

Wil je meer weten over MBO Rebound? Klik dan op http://mboreboundfryslan.nl