Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)

4 nov 2020

Sinds 2018 wordt landelijk een zelfde methode gevolgd in de voorkoming en bestrijding van schoolverzuim. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS).

Naast het nastreven van een landelijk gelijkvormige aanpak, heeft de MAS ook he doel om meer in te zetten op hulp om jongeren op school te houden of te krijgen en minder op handhaving van schoolverzuim.

Bij verzuim wordt minder nadruk gelegd op de strafbaarheid maar meer op de redenen van verzuim en wat er nodig is om die redenen aan te pakken. Vaak zal dit betekenen dat er hulp wordt ingezet. Liefst vrijwillig in samenspraak met leerling, ouders en andere betrokkenen. Pas als hier niet aan meegewerkt wordt, wordt overwogen een proces-verbaal op te maken. Het is goed om te weten dat ook een proces verbaal vaak leidt tot een pedagogische maatregel.

Overigens blijft de aanpak van luxeverzuim (verzuim wegens uitgelopen vakanties, dagjes uit of vakantie onder schooltijd zonder toestemming van school) rechtlijnig. Dit leidt in de allermeeste gevallen tot handhaving door de leerplichtambtenaar. De jongere merkt hier niets van; de ouders worden in deze situatie verantwoordelijk gehouden.