Overdrachtskalender VO – MBO Friesland

18 nov 2020

De overdrachtskalender is in onderling overleg ontwikkeld door de Samenwerkingsverbanden VO, de MBO’s, de provinciale decanenvereniging en het RMC. Bij een tussentijdse overgang van een leerling van het VO naar het MBO, vindt overleg en informatieoverdracht plaats tussen de betrokken VO en MBO scholen, totdat de leerling bij het MBO staat ingeschreven.

Download de Overdrachtskalender VO-MBO 2019