RMC consultatieteam

27 okt 2020

Het consultatieteam van de RMC regio Friesland Noord biedt de mogelijkheid om casussen te bespreken/advies te geven om vervolgstappen met de jongere te maken. Jongeren met problematiek (leeftijd 16 -27 jaar) hebben soms extra ondersteuning nodig als de reguliere aanpak van onderwijs, leerplicht, RMC, Participatiewet, Jeugdexpertteam/gebiedsteam handelingsverlegen is.

Het consultatieteam van de RMC regio Friesland Noord biedt de mogelijkheid om casussen te bespreken/advies te geven om vervolgstappen met de jongere te maken. Met als doel op school te blijven of richting school/werk te gaan of participatie/zorg te organiseren. De meerwaarde van het consultatieteam is dat er een maatwerkoplossing in afstemming tussen de school/participatiewet/werkgever/zorgpartners wordt gezocht om de jongere verder te kunnen begeleiden.

Kijk bij Procedures/formulieren voor het aanmeldformulier voor het consultatieteam.