Verwijsindex Fryslân

28 okt 2020

De Verwijsindex Fryslân (ViF) is een digitaal contactinstrument voor professionals, betrokken bij kinderen/jeugdigen van 0 tot 23 jaar en/of hun ouders. Professionals (gebiedsteammedewerkers, onderwijs, kinderopvang, leerplicht, thuiszorg, GGZ, JGZ, jeugdhulp, enz.) kunnen hun betrokkenheid bij een kind/jeugdige tussen de 0 en 23 jaar aangeven door middel van een signaal. Indien een professional van bijvoorbeeld Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) of Werk & Inkomen/Participatie betrokken is bij de ouders, kan er ook een signaal op het kind of de jeugdige worden afgegeven.

Als twee of meer van die professionals zo’n signaal afgeven op één uniek kind of een broertje/zusje is er sprake van een match. Deze professionals krijgen elkaars contactgegevens en nemen contact met elkaar op. Wat er vervolgens afgestemd wordt hangt af van de casus. In het ene geval zal er een overleg gepland worden, het liefst met ouder(s) en/of jeugdige erbij, in het andere geval zal het blijven bij telefonische afstemming en is verdere samenwerking niet nodig.

De bedoeling van de verwijsindex is het in kaart krijgen wie allemaal betrokken zijn bij een kind/jeugdige/gezin, met andere woorden: de blinde vlek voorkomen!

Naast de wettelijke verplichting in de Jeugdwet 2015 om gebruik te maken van de verwijsindex, is het ook een voorwaarde voor zorginkoop.

Bron: https://verwijsindexfryslan.nl/professionals/wat-is-de-verwijsindex-fryslan/