Sociale kaart RMC Friesland Noord

Hier vind u informatie over scholen, instellingen en samenwerkingsverbanden in de RMC regio Friesland Noord.

MBO scholen

In de Regio Friesland Noord zijn 4 mbo-instellingen gevestigd:

Basisscholen

Ga naar scholenopdekaart.nl om alle basisscholen en middelbare scholen in de regio te vinden.

Leerwerkloket Fryslân

Ga naar lerenenwerkenfryslan.nl voor meer informatie over leren en werken.

Voortgezet onderwijs in de RMC regio Friesland Noord

Filter op

Samenwerkingsverbanden

Een belangrijke gesprekspartner bij de aanpak verzuim en voortijdig schoolverlaten zijn de samenwerkingsverbanden. De scholen voor primair- en voortgezetonderwijs zijn aangesloten bij een samenwerkingsverband passend onderwijs. De samenwerkingsverbanden zorgen voor passend onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het onderwijsaanbod wordt aangepast op de kwaliteiten en mogelijkheden van de leerling.

Voor meer informatie over de samenwerkingsverbanden zie onderstaande links.

Samenwerkingsverband Fryslân Noard VO

Ga naar swvfryslan-noard.nl voor meer informatie over het samenwerkingsverband Fryslân Noard voortgezet onderwijs.

 

De RMC regio’s in Friesland

De RMC Friesland Noord werkt samen met de volgende twee RMC regio’s. Gezamenlijk hebben zij een aanpak om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan.

 

Samenwerkingsverband PO

Ga naar swvfriesland.nl voor meer informatie over het samenwerkingsverband Primair Onderwijs.

 

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Ga naar s-bb.nl voor meer informatie over de SBB.