Verkenning mogelijke samenwerking Friesland College en ROC Friese Poort

De Colleges van Bestuur van ROC Friese Poort en het Friesland College hebben de afgelopen periode verkennende gesprekken gevoerd over de wederzijdse verwachtingen bij een dergelijk vooronderzoek. Geconcludeerd is dat het in het belang van de regio én van de beide...